Az FHB Index termékcsalád

Az FHB Index termékcsalád

Hadd mutassuk be Önnek az FHB Index termékcsalád három tagját: az FHB Lakásárindexet és Prognózist, valamint az FHB Termőföldindexet.

FHB Lakásárindex

2009. szeptemberében debütált az FHB Lakásárindex. Az Index a magyarországi lakóingatlan-árak alakulását méri.

Az index negyedéves gyakoriságú, 1998 első negyedévétől kezdődik. Az index értékét a 2000-es év átlagával normáltuk, azaz 2000-ben az átlagos indexérték 100. Az index a magyarországi piacon egyedülálló módon a lakóingatlanok adásvételi tranzakciós adatain alapul, 1998-tól kezdődően mintegy 3000 település közel 1 millió lakóingatlan adásvételi adatát feldolgozva készült. Az adatok forrása az FHB működése során gyűjtött saját megfigyelései, valamint az APEH-től (2008 előtt az illetékhivataloktól) vásárolt adatbázis. Az FHB Index a fundamentális folyamatok megjelenítésére legalkalmasabb, hedonikus módszerrel készült. A módszer előnye, hogy jól szűri az összetétel változása miatti rövid távú ingadozásokat, és jól kezelhető vele az a piaci jellemző, hogy minden negyedévben nem cserél gazdát az összes ingatlan.

FHB Lakásárprognózis

Az FHB félévente frissíti az FHB Lakásárindexhez szorosan kapcsolódó  FHB Lakásárprognózist, mely egy évre előretekintő időtávra ad lakásár-előrejelzést egy strukturált modell alapján. A modell alapján nem csupán a lakásárak mértékének alakulásáról kapunk képet, hanem az áralakulás várható dinamikájáról a gazdasági
válság miatti módosító hatások figyelembevételével.

FHB Termőföldindex

A 2010 novemberében megjelent FHB Termőföldindex aggregált formában (valamennyi művelési ágat tartalmazva) mutatja be az elmúlt évtized hazai földárainak alakulását. Az index számítását a Lakásárindexnél is alkalmazott hedonikus regresszión alapuló módszertannal végeztük, kiszűrve a forgalomba kerülő területek sokféleségéből eredő hatásokat. Az FHB Termőföldindex számítása a Lakásárindexhez hasonlóan tranzakciós adatokon alapul, és támaszkodik az FHB szakembereinek tudására. Adatbázisunk több mint nyolcszázezer tranzakció adatait tartalmazza az elmúlt évtizedből, felhasználtuk a működésünk során szerzett adatokat és a Nemzeti Földalap nyilvánosságra hozott információit is. Munkánk során az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) nyújtott segítséget, mely nagyban emelte a Termőföldindex megbízhatóságát és szakmai értékét.
Az FHB Termőföldindex értékét – a Lakásárindextől eltérően – nem tervezzük rendszeresen megjelentetni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.